Firma

Jesteśmy młodą dynamicznie rozwijającą się firmą proponującą swoim klientom pełną obsługę w zakresie najnowszych technologii.

Zajmujemy się montażem, profesjonalnym doradztwem a także serwisowaniem i naprawą urządzeń z zakresu szeroko pojętej elektroniki użytkowej.

Naszą pozycję na rynku staramy się budować dzięki ciężkiej pracy oraz solidności wykonywania usług, przy zachowaniu rozsądnych cen.

Firma posiada licencję zabezpieczenia technicznego II stopnia wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji uprawniającą do projektowania i montażu systemów zabezpieczenia technicznego.

Posiadamy również uprawnienia elektryczne SEP w zakresie eksploatacji oraz dozoru montażu konserwacji remontów urządzeń i sieci elektrycznych do 15kV. Jak również uprawnienia kontrolno – pomiarowe w/w zakresie.